Hotline 093 6564 683

Bảng giá TOYOTA 09/2022

RAIZE

Mẫu xe Giá xe
RAIZE 1.0 TURBO 547.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai, 2 Màu (Nóc Đen) +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

ALL NEW VELOZ

Mẫu xe Giá xe
VELOZ CROSS 658.000.000 VNĐ
VELOZ CROSS TOP 698.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

VIOS

Mẫu xe Giá xe
VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ) 489.000.000 VNĐ
VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ) 542.000.000 VNĐ
VIOS 1.5G CVT (7 TÚI KHÍ) 592.000.000 VNĐ
VIOS 1.5GR-S CVT 641.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

AVANZA PREMIO

Mẫu xe Giá xe
AVANZA PREMIO MT 2022 558.000.000 VNĐ
AVANZA PREMIO AT 2022 598.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

HILUX

Mẫu xe Giá xe
HILUX 2.4L 4X2 MT 628.000.000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X2 AT 674.000.000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X4 MT 799.000.000 VNĐ
HILUX 2.8L 4X4 AT ADVENTURE 913.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

YARIS

Mẫu xe Giá xe
YARIS 1.5G CVT 684.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

COROLLA CROSS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA CROSS 1.8G 746.000.000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8V 846.000.000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8HV 936.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

COROLLA ALTIS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA ALTIS 1.8G 2022 719.000.000 VNĐ
COROLLA ALTIS 1.8V 2022 765.000.000 VNĐ
COROLLA ALTIS 1.8HEV 2022 860.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

INNOVA

Mẫu xe Giá xe
INNOVA E 2.0MT 755.000.000 VNĐ
INNOVA G 2.0AT 870.000.000 VNĐ
INNOVA VENTURER 885.000.000 VNĐ
INNOVA V 2.0AT 995.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

FORTUNER

Mẫu xe Giá xe
FORTUNER 2.4MT 4X2 1.015.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.4AT 4X2 1.107.000.000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 1.248.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X2 1.187.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X4 1.277.000.000 VNĐ
FORTUNER 2.8AT 4X4 1.423.000.000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 1.459.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

CAMRY

Mẫu xe Giá xe
CAMRY 2.0G 1.070.000.000 VNĐ
CAMRY 2.0Q 1.185.000.000 VNĐ
CAMRY 2.5Q 1.370.000.000 VNĐ
CAMRY 2.5HV 1.460.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

HIACE

Mẫu xe Giá xe
Hiace Động cơ dầu 1.176.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER PRADO

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser Prado VX 2.588.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +11.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

GRANVIA

Mẫu xe Giá xe
GRANVIA PREMIUM PACKAGE 3.080.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +8.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser 4.100.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +11.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

ALPHARD

Mẫu xe Giá xe
ALPHARD LUXURY 4.280.000.000 VNĐ
Màu Trắng Ngọc Trai +11.000.000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết