Hotline 093 6564 683

Bảng giá xe toyota

WIGO

Mẫu xe Giá xe
WIGO 5MT 352000000 VNĐ
WIGO 4AT 384000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

VIOS

Mẫu xe Giá xe
VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ) 470000000 VNĐ
VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ) 520000000 VNĐ
VIOS 1.5G CVT 570000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

AVANZA

Mẫu xe Giá xe
AVANZA MT 544000000 VNĐ
AVANZA AT 612000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

HILUX

Mẫu xe Giá xe
HILUX 2.4L 4X2 MT 628000000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X2 AT 674000000 VNĐ
HILUX 2.4L 4X4 MT 799000000 VNĐ
HILUX 2.8L 4X4 AT ADVENTURE 913000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

RUSH

Mẫu xe Giá xe
RUSH S 1.5AT 633000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

YARIS

Mẫu xe Giá xe
YARIS 1.5G CVT 668000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

COROLLA CROSS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA CROSS 1.8G 720000000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8V 820000000 VNĐ
COROLLA CROSS 1.8HV 910000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

COROLLA ALTIS

Mẫu xe Giá xe
COROLLA ALTIS 1.8E CVT 733000000 VNĐ
COROLLA ALTIS 1.8G CVT 763000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

INNOVA

Mẫu xe Giá xe
INNOVA E 2.0MT 771000000 VNĐ
INNOVA G 2.0AT 847000000 VNĐ
INNOVA VENTURER 879000000 VNĐ
INNOVA V 2.0AT 971000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

FORTUNER

Mẫu xe Giá xe
FORTUNER 2.4MT 4X2 995000000 VNĐ
FORTUNER 2.4AT 4X2 1080000000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X2 1130000000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 1195000000 VNĐ
FORTUNER 2.7AT 4X4 1230000000 VNĐ
FORTUNER 2.8AT 4X4 1388000000 VNĐ
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 1426000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

CAMRY

Mẫu xe Giá xe
CAMRY 2.0G 1029000000 VNĐ
CAMRY 2.5Q 1235000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

HIACE

Mẫu xe Giá xe
Hiace Động cơ dầu 1176000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER PRADO

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser Prado VX 2379000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

GRANVIA

Mẫu xe Giá xe
GRANVIA PREMIUM PACKAGE 3080000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

LAND CRUISER

Mẫu xe Giá xe
Land Cruiser 40300000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết

ALPHARD

Mẫu xe Giá xe
ALPHARD LUXURY 4038000000 VNĐ

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093 6564 683 để biết thêm chi tiết